TRE OLIKA VAL

Tre tillsynes likadana stolar men egentligen väldigt olika i fråga om materialvalen i trästocken. Beroende på hur man väljer att plocka ut materialet till stolarna blir träådringen och ytans utseende olika. Del av mitt kandidatexamensarbete 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Peter Svensson, 2009